เลือกภาษา English Thai


ศูนย์อบรมการติดตั้ง
โดยความร่วมมือระหว่าง บมจ.บิวเดอสมาร์ทและบมจ.ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้ง ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง ให้แก่ผู้ที่สนใจ
ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน หรือเทคนิค ในการติดตั้งระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง เบอร์ติดต่อ: 0-2683-4900 กด 1
  
    
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง