เลือกภาษา English Thai
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการเรียนรู้
โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการติดตั้ง ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง ให้แก่ผู้ที่สนใจต้องการเรียนรู้พื้นฐาน หรือเทคนิค ในการติดตั้งระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง
Tel: 0-2683-4900 press 1
       
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง