Language English Thai
Jobs Requirement
21/11/2019

Sale support (contract 3 month)

รายละเอียดงาน

·        - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ

·        - เปิดบิลสินค้า

·        - ประสานงานกับลูกค้า

·        - ปฎิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศหญิง อายุ 22 - 30 ปี

2.      วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ขึ้นไป

3.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms. Office, Word, Excel, Internet ได้

4.      มีความรับผิดชอบ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี


Admin officer(Finance)

รายละเอียดงาน

·        ดูแลด้านเอกสารการเงินที่เก็บเงินจากลูกค้า หรือผู้เช่า

·        เจรจาต่อรองเอกสารชำระหนี้กับลูกค้า หรือผู้เช่า

·        ประสานงานการชำระหนี้ และเร่งรัดหนี้สิน

·        จัดทำ ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการรับเงิน เช่น

·        เอกสารนำฝากธนาคาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร้จรับเงิน ใบกำกับภาษี เอกหัก ณ ที่จ่าย และที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศชาย อายุ 25-30 ปี

2.      ปริญญาตรี สาขาบริหาร, การเงิน, บัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.      ถ้ามีประสบการณ์ด้าน admin จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.      มีทักษะการเจรจาต่อรอง และประสานงานอย่างดี

5.    มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ และทำงานเป็นทีม


Graphic design (base on สวนหลวง)

รายละเอียดงาน

·         ออกแบบงาน Graphic สื่อ online และ social media ต่างๆตาม CI โครงการ

·        ออกแบบงาน Graphic สื่อ offlineเ ช่น ป้ายโฆษณา,โบว์ชัวร์

·         ดูแลสื่อต่างๆของโครงการให้ถูกต้องเหมาะสมรวมถึงสื่อที่โครงการ

·        สามารถปรับเป็นไฟล์ภาพเคลื่อนไหว .gif,.mp4 (Flash,video)

·         คอยดูและ update สื่อโฆษณาของคู่แข่งอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี

2.      ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สาขาโฆษณา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.      ใจเย็น สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4.      เคยออกแบบงานที่เป็น middle to high-end , มีความคิดสร้างสรรค์

5.      มีประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบงาน graphic สื่อ online,digital และสื่อ offline ป้ายโฆษณา เกี่ยวกับงานด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-2 ปี

6.      ใช้โปรแกรม Illustrator,Photoshop,ตัดต่อวีดีโอ


Sale admintration

รายละเอียดงาน

·        Handle all documents export Sales.

·        Prepare weekly sales report,Purchasing order,Quotation and Others necessary.

·        Co-ordinate with customer and in-house departments.

·        Prepare plan load export by weekly and sent to all parties concern before loading date

·        Coordinate with shipping line for space booking as per mention in customer's allocation

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      Female age 22-35 years

2.      Bachelor degree in any field

3.      Good command in English both written and spoken

4.      Computer literate and able to use Ms Office.

5.      Experiences 1-2 years


Senior marketing officer(base on สวนหลวง)

รายละเอียดงาน

·        ดูแลรับผิดชอบงานด้านการตลาด วางแผน วิเคราะห์ เรื่องสื่อการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า

·        ติดต่อประสานงานกับ Agency โฆษณาหรือ Digital Agency ในการทำสื่อโฆษณาร่วมกัน

·        วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่สนใจโครงการให้ชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร

·        Survey ตลาด คู่แข่งเพื่อให้รู้สภาพตลาดและนำข้อมูลมาปรับใช้กับโครงการ

·         ติดตาม ทำงานร่วมกับ Graphic Designer เพื่อออกแบบสื่อโฆษณา และทำงานร่วมกับฝ่ายขาย เพื่อติดตามลูกค้าและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ก่อให้เกิดการขายต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศหญิง อายุ 28-33 ปี

2.      ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.      มีประสบการณ์การทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์แนวสูงหรือแนวราบอย่างน้อย 2-3 ปี

4.      มีความกระตือรือร้น, ชอบเรียนรู้,มีความคิดสร้างสรรค์,Social media, อดทน ,ทำงานภายใต้แรงกดดันได้, ทำงานออก site ได้

5.      ถ้ามีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ


Reservation(base on หัวหิน)

รายละเอียดงาน

·         To ensure that reservations are dealt with in an efficient and pleasant manner

·         To be fully conversant with the facilities, services and special promotions offered by the hotel and to pass this information on the guest whenever the possibility arises in order to maximize hotel sales.

·        Checking on the availability of accommodations or transportation on a traveler's desired travel dates

·         Reserving and taking payment for hotel rooms

·         To provide a hospitable service to the standards laid down in the Standards Training Manual.

·         To communicate with reception at all time and assist where necessary.

·        To ensure that group information and contracts are kept up date and followed up in line with hotel policy.

·        To advise housekeeping of any special requirements requested,i.e.late booking,Z beds,cots and VIP’s.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      Male or Female age 24-32 years old

2.      Bachelor degree in any field

3.      service mind

4.      Coordination skills.

5.      Excellent in English (verbal,read,write)

6.      Computer skills (MS office)

7.      2 years in reservation and front office department


พนักงานฝ่ายผลิต(base on สมุทรปราการ)

รายละเอียดงาน

·        ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการเคลือบอลูมิเนียม

·        รับจัดเก็บวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับ powder coating

·        ตรวจสอบสินค้าหลังจากผลิตเสร็จ

·        ร่วมกับผู้บังคับบัญชาหาแนวทางแก้ไขหากพบปัญหาสินค้าไม่ได้คุณภาพตามเป้าหมาย

·        ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.       การศึกษาขั้นต่ำ ม 3 ขึ้นไป-ปวช.ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.       มีความอดทน,ขยัน,ซื่อสัตย์,ทำงานเป็นทีมได้

3.       หากมีประสบการณ์การเคลือบสีอลูมิเนียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานขับรถ(base on สมุทรปราการ)

รายละเอียดงาน

·        ขับรถรับ-ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

·        จัดเตรียมและตรวจเช็คสินค้าสำหรับจัดส่ง

·        ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.     เพศชาย อายุ 21-35 ปี

2.     ระดับการศึกษา ม 3 ขึ้นไป

3.     มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์สำหรับบรรทุก4 ล้อ

4.     หากสามารถขับรถโฟคลิฟท์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.     มีประสบการณ์ในการขับรถบรรทุกส่งของประเภท 4 ล้อ

6.     มีความละเอียด อดทน ตรงต่อเวลา สุขภาพแข็งแรง สามารถยกของที่หนักได้

 


วิธีการรับสมัคร :
รับสมัครทาง e-mail : Jirapong@buildersmart.com, recruit@buildersmart.com หรือ
ติดต่อ : Khun Jirapong 
ที่อยู่ : 905/7 Rama III soi 51, Pharam III Rd., BangPongPang, Yannawa Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2683-4900 # 409
โทรสาร : 0-2683-4949
โฮมเพจ : http://www.buildersmart.com, http://www.alloy-asia.com


Leader Innovative Wall and Ceiling Systems