เลือกภาษา English Thai
ข่าว

อบรมสินค้าใหม่ EcoLife แผ่นปูพื้น

บมจ บิวเดอสมาร์ท ได้ทำกิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้สินค้าใหม่ แผ่นปูพื้น EcoLife ให้กับพนักงานฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานดังกล่าวได้นำความรู้ของสินค้าที่ได้รับ แนะนำ สื่อสาร แก่ลูกค้าที่มีความสนใจแผ่นปูพื้น EcoLife
Related News
อบรมสินค้าใหม่ EcoLife แผ่นปูพื้น
อบรมหลักสูตร ข้อบังคับในการทำงานบริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง