เลือกภาษา English Thai
ฉนวนไมโครไฟเบอร์


บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายฉนวนใยแก้วเจ้าแรกในอาเซียนโดยได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้วได้รับการยอมรับและจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อทางการค้าว่า“ไมโครไฟเบอร์”

คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์อาร์มสตรอง : https://www.microfiber.co.th/

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง