เลือกภาษา English Thai
โครงฝ้าบีเอสเอ็ม#26


BSM #26 โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ใช้เป็นโครงคร่าว หลัก และโครงคร่าวซอย มีความแข็งแรง ประหยัดราคา ติดตั้งได้สะดวก รวดเร็ว
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง