เลือกภาษา English Thai
ยิปซัมขึ้นรูปบีเอสเอ็ม


ยิปซัมขึ้นรูป ตัวแอล ตัวดับเบิ้ลยู ตัวแซท ผลิตด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ช่วยให้คุณประหยัดเวลา ในงานฝ้าเพดานเล่นระดับ สามารถเลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง