เลือกภาษา English Thai
เซิฟบอร์ด


BSM Serveboard: ชุดยิปซัมสำเร็จรูป เพื่อช่องเซอร์วิส ที่ผ่านเทคโนโลยีการตัด และ เคลือบอลูมิเนียม บริเวณที่เป็นขอบของช่องเปิดประกอบด้วย 2 ส่วน คือกรอบ และแผ่นเปิด สามารถนำไปติดตั้งเป็นช่องเซอร์วิสสำหรับงานฝ้าเพดาน ฉาบเรียบได้ทันที
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง