เลือกภาษา English Thai
ช่องฝ้าบีเอสเอ็ม


เซิฟบอร์ด คือ ชุดยิปซัมสำเร็จรูป เพื่อช่องเซอร์วิส ที่ผ่านเทคโนโลยีการตัด และ เคลือบอลูมิเนียม บริเวณที่เป็นขอบของช่องเปิดประกอบด้วย 2ส่วน คือกรอบ และแผ่นเปิด สามารถนำไปติดตั้งเป็นช่องเซอร์วิสสำหรับงานฝ้าเพดาน ฉาบเรียบได้ทันที
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบพื้น ฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง