เลือกภาษา English Thai
โครงคร่าวฝ้าเรียบ 40


โครงคร่าวเหล็ก BSM 40 ใช้เป็นโครงคร่าวหลัก และโครงคร่าวซอย พร้อมชุดแขวนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการติดตั้งง่าย รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่แข็งแรง ทนทาน และสวยงาม
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง