เลือกภาษา English Thai
Ceiling: BSM TIS


โครงคร่าวเหล็ก BSM TIS ใช้เป็นโครงคร่าวหลัก และโครงคร่าวซอย พร้อมชุดแขวนที่ออกแบบเฉพาะเพื่อการติดตั้งง่าย รวดเร็ว ได้ฝ้าเพดานที่แข็งแรง ทนทานและสวยงาม สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 120 นิวตัน / ตารางเมตร ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.863-2532 ชั้นคุณภาพที่ 2
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง