เลือกภาษา English Thai
โครงคร่าวเหล็ก BSM TIS


โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี BSM TIS สำหรับระบบผนัง ผ่านกรรมวิธีเคลือบสังกะสีจุ่มร้อน หนา 220 กรัม/ตรม. ตามมาตรฐาน มอก. 863-2532


บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง