เลือกภาษา English Thai
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา จ.กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2683-4900
อีเมล์ : customercare@buildersmart.com
แฟกซ์ 0-2683-4949
Facebook : Buildersmart

ท่านสามารถส่งคำแนะนำ ความเห็นอันเป็นประโยชน์ หรือ สอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าและการบริการในส่วนของความรู้เกี่ยวกับเฟรมอลูมิเนียม
และฝ้าเพดานผนังกั้นห้องยิปซั่ม มายังเราได้

โดยกรุณากรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวก
รวดเร็วและทางเราจะติดต่อกลับไปยังท่านอย่างเร็วที่สุด
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
ผู้นำนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและผนังกั้นห้อง